Merkez sinir sisteminde, özellikle beyinde nöroglia (sinir) dokusundan çıkan tümörlerin genel adı.

nöroglial kist nedir , beyinde nöroglial kist , nöroglial kisti , nöroglia kist nedir , nörogolia kist , nöroglial kistler nedir
  • Beslenme BozukluğuAz besin alma, uzun süreli açlık ya da sindirim sinir sisteminde besinlerin emilmesini engelleyen patolojik durumlar sonucunda ortaya çıkan genel bir güçsüzlük hali. besinlerdeki solunum katsayısı , solunum katsayısı beslenme , solunum katsayısı nütrisyon...
  • Kondrodistrofiİskelet sisteminde ortaya çıkan hastalıkların ortak adı....
  • PolyoensefalitAğırlıklı olarak ya da yalnızca sinir dokusunun bozmad-desini etkileyen ve özellikle sinir hücresi gövdesinde yıkımla seyreden bozuklukların temelindeki ensefalit(*) biçimlerini belirtmek için kullanılan bir terim....
  • Omurilik SinirleriOmurilikten çıkan ön ve arka köklerin birleşmesiyle oluşan ve sonra omurlar arası delikler yolu ile omurga kanah dışına çıkan 31 çift sinir içlerinde hareket, duyu ve sempatik (bak. sempatik sistem) lifler yer alır. omurilik sinirleri nedir , omurilik yağ kitlesi...
  • Eylem PotansiyeliSinir ve kas hücrelerinde olduğu gibi, uyarılabilme özelliğine sahip hücre zanna değişik uyarılar (elektrik, kimyasal, mekanik uyanlar) verildiğinde ortaya çıkan elektriksel olaylar bütünü. eylem nedir...